Samarbejdsudvalg | Café Aroma

Samarbejdsudvalg | Café Aroma

På Cafe Aroma kalder vi samarbejdsudvalget for "Social Kapitalisterne".

Udvalget har til formål, at øge dialogen og samarbejdet mellem medarbejderne, personalet og grupperne imellem. Derudover er deres opgave at skabe forståelse for hinandens arbejde/grupper, samt at højne informationsniveauet.

Overordnet har udvalget til formål, at forsøge at øge samarbejdsevnen, tilliden og retfærdigheden på arbejdspladsen, og derved øge den sociale kapital.

Du er som medarbejder altid velkommen til at tage kontakt til udvalgets medlemmer, som kan tage punkter fra personale og medarbejdere med til næste møde.

Udvalget er tværfagligt sat sammen af 7-10 medarbejdere, 2 personaler og lederen på Cafe Aroma.