SSA Praktikforløb

SSA Praktikforløb

Som SSA-elev på Café Aroma vil du blive tilknyttet en vejleder, der i samarbejde med dig tilrettelægger dit praktikforløb.

Praktikforløbet vil som regel bestå af en forventningssamtale, 2 ugers generel introduktion til Café Aroma`s forskellige teams, efterfulgt af en specifik introduktion til det eller de teams, du derefter vil blive fast tilknyttet. Med udgangspunkt i skoleperiode og øvrig praktik planlægges resten af praktikken. Der vil blive afholdt ugentlige vejledningstimer, en midtvejs- og slutevaluering. 

Personalet på Café Aroma er tværfagligt sammensat og du vil derfor møde forskellige faggrupper undervejs i forløbet.