Værdigrundlag | Café Aroma

Værdigrundlag | Café Aroma

Vi tror på:
  • De stærke, udviklende og helbredende kræfter,der ligger i at give mennesker mulighed for at yde noget af reel betydning.
  • Betydningen af at kunne sige: ”jeg arbejder på Cafe Aroma, og det er jeg stolt af”.
  • Det er fordi vi ved, at vores arbejde har en reel betydning, der rækker ud over os selv som individer og cafe Aroma som helhed. Glæden kommer fordi vi oplever en personlig mening med det vi laver.
  • At arbejde giver tidsmæssig strukturing af livet, som er fælles for de fleste mennesker og synkroniserer derfor individet med de øvrige medborgere.
  • At arbejde giver mulighed for at skabe sociale relationer, blandt andet gennem en fælles social verden – produktionen.
  • At den struktur og de klare spilleregler for kontakt der ligger i arbejdet, ofte er en hjælp til at psykisk sårbare mennekser kan fungere i en social sammenhæng.
  • At arbejde giver en social- og arbejdsidentitet
  • At deltagelse i en arbejdsmæssig sammenhæng giver en samfunds anerkendelse af stor betydning for individets selvværds følelse
  • Den grundforståelse, at mennesket på den ene side præges af de forhold det lever under, og på den anden side – gennem sin praksis – forandrer både sine betingelser og sig selv.
  • At den produktion og service vore kunder modtager af medarbejderne i virksomheden vil være medvirkende til at nedbryde fordomme om mennesker med sindslidelser.