IMPULS

IMPULS

Impuls er et aktivitets og samværstilbud, og tilbyder også beskyttet beskæftigelse.

Impuls indholder 3 driftsteams, en kursusafdeling og et mødested.

Deltagelse i et driftteam kræver visitation via myndighed.

Kursusafdeling og mødested er uvisiteret.