Driftsteam

Driftsteam

De tre driftteams på IMPULS er et tilbud til dig med en psykisk lidelse eller en psykosocial problemstilling, og som har brug for struktur i hverdagen og noget at stå op til.

Her kan du deltage i driften af huset og skabe netværk med dine kolleger.

Opgaverne i driften tilpasses dine ønsker og forudsætninger.

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger om at arbejde i driften eller om de andre tilbud på IMPULS.

Visitation

Der visiteres gennem

Socialfagligt Center
Svinget 14
5700 Svendborg
Tlf. 6223 3970

Der gives tilbud efter servicelovens §103 og §104.

Vi tilbyder

Kursuscenter IMPULS drives af tre driftsteams

Her tilbydes du meningsfuld beskæftigelse. Du forventes at deltage aktivt i udførelse af opgaver og at indgå i samarbejde med teamleder og kolleger i teamet.

Din teamleder samarbejder med dig om at tilpasse jobfunktion og arbejdstider individuelt.

På arbejdspladsen er fokus på kontakt, gode relationer og tid.

Der lægges vægt på stor rummelighed. Der tilbydes støttende samtaler i forhold til opgaveløsning og jobfunktion.  Der er mulighed for samtaler af anden støttende karakter hvis der periodevis er behov.

Serviceteam
Teamet varetager pedel- og service funktioner:

  • Vedligehold af bygning og omgivelser, mindre bestillingsopgaver, særlige hjemmeserviceopgaver, kørsel, vedligehold af bus og rengøringsopgaver.

 

Cafeteam
Teamet servicerer kursister og medarbejdere med forplejning:

  • Bestilling af varer, bearbejdning af råvarer, fremstilling af frokost og forplejning til møder, modtagelse af bestillinger, salg fra disk.

 

Kontor & Kulturteam
Teamet løser alle administrative funktioner:

  • Udarbejdelse og revidering af  kursuskatalog, løbende vedligehold af hjemmeside, PR-arbejde, koordinering af tilmeldinger til kurser, booking af lokaler, regnskab, arbejdsplaner, udarbejdelse af internt blad, telefonpasning, modtagelse af borgere, ajourføring af bibliotek.

 

Kontor og Kultur har åbent
Mandag - fredag kl. 9.30-12.00