Kursuscenter

Kursuscenter

Har du ønske om at skabe indhold og udviklingsmuligheder for dig selv i nogle af hverdagens dagtimer? Kunne du tænke dig sammen med andre at deltage i kurser? Så er der mulighed for dette på Kursuscenter IMPULS.

Her udbyder vi udviklingsorienterede og interessebaserede kurser samt mulighed for deltagelse i netværksgrupper og kreative tilbud.

Du har sammen med de øvrige deltagere stor indflydelse på tilrettelæggelse og indhold i tilbudene.

Der er ikke visitation til kurserne. Du er velkommen til at møde op og orientere dig om stedet. Eller at booke en rundvisning på IMPULS egen hjemmeside (se link i kontaktblokken til højre).

Kursuscenteret henvender sig til dig der har psykiske og sociale vanskeligheder og som har et ønske om at møde andre gennem kursusaktiviteter i hverdagen og at træne de sociale kompetencer dette kræver.

Kurserne udbydes i et inspirerende og lærende miljø.

Kurserne, som du kan vælge imellem, er beskrevet på IMPULS egen hjemmeside.
Her kan du finde vores seneste kursuskatalog.

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger om kursuscenteret og om de andre tilbud på IMPULS.

Vi tilbyder

På Kursuscenter IMPULS tilbyder vi udviklingsorienterede kurser.  Indholdet retter sig mod, at du kan tilegne dig viden og udvikle eller genvinde færdigheder.
Indholdet er målrettet dig, der ønsker personlig kompetenceudvikling.

På Kursuscenter IMPULS tilbydes du ligeledes interesseorienterede kurser og netværksgrupper omkring livskvalitet og kreative tilbud.

Kursusplanlægningen tager udgangspunkt i dine ønsker og med viden om hvad der er hjælpsomt for dig i din recoveryproces.

Undervisere
Kurser udbydes af medarbejdere fra Kursuscenter IMPULS, kolleger fra Socialpsykiatrien og af eksterne undervisere, herunder borgere der benytter Kursuscenter IMPULS.

Lokaler
De fleste kurser afholdes på Kursuscenter IMPULS. Som kursusdeltager kan du benytte Cafe Impuls.

Enkelte kurser afholdes i andre tilbud i Socialpsykiatrien.