Personale | Mødested

Personale | Mødested

Du vil kunne møde nedenstående personaler fra Impuls i Mødestedet. Herudover vil der i perioder være vikardækning.

Helle B. Hansen

Louise A. Rath

Mette Christensen

Mette Christensen

Bjarne Jensen

 Christian Bramsen

  

Gitte Andersen

Hver torsdag vil Støttekontaktpersonerne (SKP´er) på skift være i Mødestedet.

Michael Mikkelsen

Pia Hansen