Samarbejdsudvalg | IMPULS

Samarbejdsudvalg | IMPULS

Samarbejdsudvalget har til formål at øge dialogen mellem borgere og personale på IMPULS.

Derudover har du indflydelse på din hverdag ved dialog med din kontaktperson, husets øvrige borgere, samt personalet generelt.

Du er altid velkommen til at tage kontakt til samarbejdsudvalgets medlemmer, som kan tage punkter fra personale og borgere med til næste samarbejdsudvalgsmøde.

Hvem deltager?
Personer, som ønsker indflydelse på de opgaver/emner, som kan drøftes eller besluttes i samarbejdsudvalget.
Vi har kendskab til Socialpsykiatriens mission og vision, og vi arbejder ud fra dette.

Samarbejdsudvalget er tværfagligt sammensat, med deltagelse af 5 borgere, 2 personaler, samt lederen af Impuls, som er formand for udvalget.