SSA Praktikforløb

SSA Praktikforløb

Er du i gang med at uddanne dig som social- og sundhedsassistent, har du mulighed for at komme i et praktikforløb hos Impuls.

Impuls indeholder både driftsteams, en kursusafdeling og et mødested.

SSA-elever vil blive tilknyttet et af vores driftsteams primært Serviceteamet eller Cafeteamet. Derudover er der mulighed for i samarbejde med kursusafholder at medvirke til at afholde kursustilbud for målgruppen og i samarbejde med vejleder kan der være arbejde i Mødestedet en aften om ugen.

Med udgangspunkt i praktikmålene har vi forslag til konkrete læringsaktiviteter her på Impuls. Vi forholder os til disse ved ugentlige vejledningstimer med praktikvejlederen. Her er der ligeledes mulighed for at forventningsafstemme, reflektere, samt give og modtage feedback. Elever deltager i supervision med ekstern supervisor på lige fod med personalet.

Vi forventer, at de første uger på Impuls bruges til at skabe relationer til borgerne, hvilket er fundamentet for det videre arbejde. Midtvejs i praktikforløbet samler vi op på det hidtidige forløb og aftaler, hvor fokus skal ligge i den resterende periode. Til sidst laves en skriftlig praktikbedømmelse til eleven.