Bostøtte Unge

Bostøtte Unge

Målgruppen er borgere med et psykosocialt handicap, i alderen 18 – 30 år

Man er allerede visiteret eller bliver nyvisiteret til bostøtten, og har et særligt behov for tidsbegrænset intensiv bostøtte.

Varigheden af den intensive støtte kan være fra 3–9 måneder.

Ud fra et recovery-perspektiv, med den enkelte borgers egne værdier og individuelle behov i centrum, tilbydes der støtte i eget hjem og i det omgivende samfund.

Støtten gives med et psykosocialt rehabiliterende udgangspunkt.