Bostøtte Unge

Bostøtte Unge

Målgruppen er borgere med et psykosocialt handicap, i alderen 18 – 30 år

Man er allerede visiteret eller bliver nyvisiteret til bostøtten, og har et særligt behov for tidsbegrænset intensiv bostøtte.

Varigheden af den intensive støtte kan være fra 3–9 måneder.

Ud fra et recovery-perspektiv, med den enkelte borgers egne værdier og individuelle behov i centrum, tilbydes der støtte i eget hjem og i det omgivende samfund.

Støtten gives med et psykosocialt rehabiliterende udgangspunkt.

Vi tilbyder

Opbygning af en gensidig respektfuld og tillidsskabende relation

Støttende samtaler omkring personlige forhold

Vejledning og støtte i forhold til strukturering af hverdagsliv, aktivitets-, uddannelses- eller arbejdsmæssige forhold, fritidsaktiviteter mv.

Støtte i forhold til at fastholde/udbygge relationer og indgå i sociale sammenhænge

Støtte i forhold til kontakt til offentlige myndigheder, sygehus, egen læge og andre

Nada – øreakupunktur

Visitation

Centerleder for Socialpsykiatrien og Afdelingsleder for psykiatrisk bostøtte visiterer til tilbuddet.