Bostøtten Svinget 14

Bostøtten Svinget 14

Målgruppen er borgere som har en psykisk lidelse og som samtidig har behov for hjælp, omsorg eller støtte.

Ud fra en viden om at man kan komme sig psykisk lidelse helt eller delvis (kaldet recovery) og med den enkelte borgers egne værdier og individuelle behov i centrum, tilbydes der støtte i eget hjem, i det omgivende samfund og fællesaktiviteter.

Støtten gives med et psykosocialt rehabiliterende udgangspunkt, som har til formål at træne, udvikle og vedligeholde færdigheder. 

Vi tilbyder

Opbygning af en gensidig respektfuld og tillidsskabende relation

Støttende samtaler omkring personlige forhold

Vejledning og støtte i forhold til strukturering af hverdagsliv, aktivitets-, uddannelses- eller arbejdsmæssige forhold, fritidsaktiviteter mv.

Støtte i forhold til at fastholde/udbygge relationer og indgå i sociale sammenhænge

Støtte i forhold til kontakt til offentlige myndigheder, sygehus, egen læge og andre

Nada – øreakupunktur