Bostøtten Skovbrynet

Bostøtten Skovbrynet

Målgruppen er borgere som har en psykisk lidelse og som samtidig har behov for hjælp, omsorg eller støtte.

Ud fra en viden om at man kan komme sig fra en psykisk lidelse helt eller delvis (kaldet recovery) og med den enkelte borgers egne værdier og individuelle behov i centrum, tilbydes du støtte i eget hjem, i det omgivende samfund ud fra dine egne værdier og individuelle behov.

Støtten gives med et psykosocialt rehabiliterende udgangspunkt, hvor du kan træne, udvikle og vedligeholde færdigheder.

Vi tilbyder

Opbygning af en gensidig respektfuld og tillidsskabende relation

Støttende samtaler omkring personlige forhold

Vejledning og støtte i forhold til strukturering af hverdagsliv, aktivitets-, uddannelses- eller arbejdsmæssige forhold, fritidsaktiviteter mv.

Støtte i forhold til at fastholde/udbygge relationer og indgå i sociale sammenhænge

Støtte i forhold til kontakt til offentlige myndigheder, sygehus, egen læge og andre

Nada – øreakupunktur