Bostøtten Skovbrynet

Bostøtten Skovbrynet

Målgruppen er borgere som har en psykisk lidelse og som samtidig har behov for hjælp, omsorg eller støtte.

Ud fra en viden om at man kan komme sig fra en psykisk lidelse helt eller delvis (kaldet recovery) og med den enkelte borgers egne værdier og individuelle behov i centrum, tilbydes du støtte i eget hjem, i det omgivende samfund ud fra dine egne værdier og individuelle behov.

Støtten gives med et psykosocialt rehabiliterende udgangspunkt, hvor du kan træne, udvikle og vedligeholde færdigheder.