Støtte og Kontaktpersoner

Støtte og Kontaktpersoner

Støtte- og kontaktpersonsordningen er for voksne med en sindslidelse.

Ordningen er et uvisiteret tilbud til de mest socialt udsatte og isolerede borgere.

Målgruppen er karakteriseret ved almindeligvis ikke at gøre brug af allerede eksisterende tilbud, og ved ikke at have kontakt med de sociale myndigheder.

Der sker ingen registrering, og alle kan henvende sig med bekymringer i forhold til pårørende, netværk og bekendte med henblik på en opsøgende samtale.

Der tilbydes opsøgende kontakt og efterfølgende samarbejde med borgeren i forløb over varierende tid.

Støtte og kontaktpersonerne kaldes i daglig tale SKP´er.

Vi tilbyder

En uforpligtende samtale for vurdering af behov

Opbygning af en gensidig respektfuld og tillidsskabende relation

Regelmæssig kontakt efter brugerens ønske og behov over en periode

Støttende samtaler omkring personlige forhold

Støtte og vejledning i forhold til at træffe beslutninger om eget liv

Støtte og vejledning i eget hjem og i kontakten til andre mennesker 

Støtte i forhold til at fastholde/udbygge relationer og indgå i sociale sammenhænge

Støtte i forhold til kontakt til offentlige myndigheder, sygehus, egen læge og andre tilbud m.m. 

Visitation

Alle kan henvende sig til Støtte- og kontaktpersonerne og gøre opmærksom på, at en borger har behov for hjælp.

Der skal ikke visiteres til ordningen og medarbejderne har tavshedspligt i forhold til at videregive oplysninger til andre uden samtykke fra borgeren.