Botilbud Skovsbovej

Botilbud Skovsbovej

Botilbuddet Skovsbovej består af 2 afdelinger, Skovsbovej og Skovbrynet. Det er et botilbud til mennesker, som en sindslidelse eller personlighedsforstyrrelse, og som følge deraf har brug for støtte. Du kan under de enkelte afdelinger se hvilken støtte og indsats der tilbydes.
Beboerråd

På Skovsbovej har vi et beboerråd, der består af repræsentanter fra alle tre afdelinger, afdelingsledere og lederen af botilbudet. Beboerrådet holder møde hver 2. måned. Medlemmerne vælges af beboerne i det team de er tilknyttet..
Der er valg til beboerrådet hvert år.

Formålet med beboerrådet
At beboernes oplevelser, synspunkter og ønsker kommer frem og indgår i planlægning af dagligdagen i de tre afdelinger

Beboerrådets opgaver
Beboerrådet drøfter punkter fra afdelingernes beboermøder. Beboerrepræsentanterne bringer information med tilbage til medbeboerne i afdelingerne.

Beboerrådet har indflydelse på:

 • Arrangementer

 • Ændringer på afdelingerne, som får betydning for beboerne

 • Brugerpolitikken

Pårørende

På Skovsbovej er beboernes pårørende velkomne.  Personalet ønsker at møde de pårørende med åbenhed og respekt.

Pårørende er personer, der har tætte relationer til beboeren. Det kan f.eks. være forældre, søskende ægtefælle eller børn. Men det kan også være en person, der ikke er i familie med beboeren, men har et nært forhold til vedkommende.  Det er derfor beboeren selv, der definerer, hvem der er hans/hendes pårørende.

Pårørende kan altid få information, råd og vejledning af generel karakter. Det er muligt at få specifikke informationer, når beboeren ønsker og tillader det.

På Skovsbovej ønsker vi at samarbejde med de pårørende, sådan at de føler sig hørt og får lejlighed til at støtte og bidrage med værdifulde oplysninger.

Vi yder støtte til at opbygge og vedligeholde beboerens kontakt til de pårørende, når beboeren ønsker dette.

Skovsbovej har 2 årlige arrangementer, hvor de pårørende inviteres. Det drejer sig om Forårsfesten og Sensommerfesten.

Metoder og tilgange

Vores faglige tilgange:

 • Anerkendende tilgang

 • Recovery-understøttende tilgang

 • Rehabiliteringstilgang

 • Miljøterapeutisk tilgang

 • Empowerment-tilgang

 • Kognitiv tilgang

 • Adfærdsterapeutisk tilgang

 • Narrativ tilgang

Vores metoder:

 • Kognitiv terapi

Visitation

Henvisning sker gennem

Socialafdelingen Myndighed

Svinget 14

5700 Svendborg

Telefon 62 23 39 70