Afdeling Skovsbovej

Afdeling Skovsbovej

Afdeling Skovsbovej er et botilbud efter Servicelovens § 107 og §108.
Målgruppe og takster

I Hus A, B, C og D er målgruppen voksne borgere over 18 år, der som følge af alvorlige sindslidelser eller personlighedsforstyrrelser har brug for støtte og en specialiseret indsats hele døgnet.

Den kommunale døgntakst i 2018 er: kr. 1.641,00.

I Hus E er målgruppen voksne borgere over 18 år, som har særligt vanskelige og komplekse psykiatriske problemstillinger, og som har en adfærd der gør det umuligt for dem at bo i et almindeligt socialpsykiatrisk botilbud, f.eks. udadreagerende adfærd, behov for mere støtte og skærmning, end vi kan tilbyde på de almindelige pladser og borgere med særlige retspsykiatriske problemstillinger.

Den kommunale døgntakst i 2018 er: kr. 2.979,00.

Husleje

Som beboer på Skovsbovej betaler du husleje ud fra, hvilken indkomst du har, samt et fast beløb for el og varme i fællesarealerne. Derudover skal du betale et månedligt a´contobeløb for el og varme i din egen lejlighed. Det sidste reguleres, når året er gået.

Kost, busdrift, rengøringsartikler og fællesaktiviteter kan tilkøbes hvis du ønsker det.

Der betales ikke indskud.

 Her ser du et eksempel på en husleje beregning (ved højeste førtidspension) 2015:Husleje

Kr. 2200

El a´conto (for boligen)

Kr. 291

El (andel af fællesareal)

Kr. 204

Varme a´conto (for boligen)

Kr. 383

Varme (andel af fællesareal)

Kr. 271

Kost (fuld kost)

Kr. 1300

Rengøringsartikler

Kr. 100

Fællesaktiviteter

Kr. 150

Busdrift

Kr. 80

Husleje i alt

Kr. 5242

 

Fysiske rammer plantegning

Skovsbovej består af 38 moderne lejligheder, fordelt på 5 huse.

Husene A, B, C og D er i 2 plan og rummer 8 lejligheder i hvert hus.

Hus E er i ét plan og rummer 6 lejligheder.

Hvert hus har et fælles køkken-alrum, hvor køkkenassistenten i samarbejde med beboerne, sørger for en sund og varieret kost.

Hver lejlighed er på 40,7 m2, har egen altan eller terrasse og indeholder køkkenniche, stue, soveværelse og badeværelse.

I tilknytning til administrationsbygningen er en stor festsal / undervisningslokale.

Byggeriet, som er opført i 2003, er beliggende i smukke omgivelser tæt på Hvidkildeskoven i udkanten af Svendborg.

Der er kun få minutters gang til indkøbsmuligheder, tog og bybusser.

Byggeriet er ikke handicapvenligt. 

 

 

 

Normering

Der er ansat ca. 65 medarbejdere, inkl. køkken- og rengøringspersonale, sekretær og pedel.

Medarbejderne på Skovsbovej har alle en uddannelse indenfor social- eller sundhedsområdet.

Ledergruppen består af: Leder af botilbudet samt 2 afdelingsledere.

Der er desuden ansat en psykiatrisk speciallægekonsulent.

Der er døgndækning med vågen nattevagt

Aktiviteter

Der arrangeres 8 fælles ture om året samt en sommerfest. Derudover er der traditioner i forbindelse med diverse helligdage i løbet af året.

I dagligdagen kan der arrangeres aktivitetsgrupper, f.eks. fotogruppe, gågruppe og motionsgruppe.