Studerende og elever

Studerende og elever

Alle tilbud fungerer som praktiksted og byder studerende og elever velkommen. På Skovsbovej uddanner vi sygeplejestuderende og SSA-elever.
Sygeplejestuderende

Klinisk vejlederpraksis på Skovsbovej for sygeplejestuderende:

Du vil blive tilknyttet en vejleder i dit team, hvor du planlægger din klinik sammen med denne. Klinisk vejledere vil på skift varetage eksamener, vejleder funktion og ugentlige refleksioner med fastlagte teoretiske emner, forventnings- og midtvejsevaluering.

Praksisvejledere vil i perioder varetage vejleder funktionen, hvor en klinisk vejleder varetager eksamen med dig.

Der er en praksisvejleder på vores ungetilbud Høje Bøgevej hvor du kan komme i din klinikperiode.

Klinikperioden indledes med generel introduktion til socialpsykiatrien og til afdeling Skovsbovej. Du vil desuden få en specifik introduktion til dit team og beboere, dette vil foregår løbende over de første to uger.

Den første rigtige klinikdag vil du følge din vejleder eller en teamperson fra dit team. 

Vi har to Klinisk vejleder ansvarlige som varetager koordinering og dialog med jeres skole.

Læs venligt studiehåndbogen som er vedhæftet som link.

Med venlig hilsen

Alle vejlederne på Skovsbovej og Høje Bøgevej 

 

SSA-elever

Beskrivelse af et praktikforløb på skovsbovej.

Du vil blive tilknyttet 2 vejledere, som er uddannede social- og sundhedsassistenter eller plejere.

Praktikperioden indledes med generel introduktion til området og Skovsbovej, og en specifik introduktion til huset og beboere, som foregår løbende over de første to uger.

Med baggrund i din uddannelsesbog og Skovsbovejs materiale planlægges ugentlige vejledningstimer af ca. en times varighed.

Indenfor introduktionsperioden vil en vejledningstime indeholde en uddannelsessamtale med planlægning af praktikforløbet.

Vi tilstræber, at der afholdes evaluerende samtale midtvejs i forløbet, hvor du sammen med vejlederne evaluerer dine nuværende kompetencer sammenholdt med målene for praktikken og dine egne formulerede mål. Der ud over laves der aftaler for det videre praktikforløb.

Ved afslutningen af praktikforløbet udarbejder vejlederne en praktikbedømmelse.