Vision og Strategier

Vision og Strategier

Socialpsykiatriens ledergruppe har i efteråret 2010 udarbejdet Vision og Mission for Center for socialpsykiatri. Formålet med det strategiske grundlag er at skabe et klart billede af i hvilken retning vi ønsker Centeret for socialpsykiatri skal udvikle sig fremover - og en tydelig fælles platform for socialpsykiatriens kerneydelser.

Der er fastsat 9 overordnede indsatsområder til opnåelse af visionen. Borgere, medarbejdere, samarbejdspartnere og ledere er vigtige aktører i den videre proces med omsættelse af indsatsområderne til praksis.

Hvert år konkretiserer medarbejdere og ledelse i alle tilbud de 9 indsatsområder i forhold til deres eget tilbud. Du kan se et grafisk overblik over de enkelte tilbuds aktuelt prioriterede indsatsområder under Bilag forneden..

Det er Centerets mål, at Socialpsykiatriens Vision og Mission bliver kendt af borgere, pårørende og samarbejdspartnere og bliver aktiv brugt i udvikling af tilbuddene til borgere i Svendborg Kommune.