Psykiatrifaglig team

Psykiatrifaglig team

Hvis der er brug for en dybere udredning af dine behov og for introduktion af mulige tilbud kan visitation til Psykiatrifagligt Team være en mulighed.

Samarbejdet foregår i en tæt relation med 2 medarbejdere i et forløb af typisk 3-6 måneders varighed – og er bevilget som bostøtte.