Visitation | Psykiatrifagligt team

Visitation | Psykiatrifagligt team

Når der skønnes at være behov for en grundig udredning af en sag, henviser Socialafdelingen Myndigheds socialrådgivere til Psykiatrifagligt Team.

Henvisningen sker i forhold til Servicelovens § 85. Ydelsen omfatter bostøtte med særligt fokus på en kontakt- og relationsbaseret udredningsydelse.